สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเป็นสินเชื่อที่ให้บริการโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พรอมิสมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการขอสินเชื่อทั้งระบบออนไลน์และการสมัครสินเชื่อบุคคลผ่านสาขาและจุดบริการใกล้บ้านทั่วประเทศ มีเอกสารที่จำเป็นในการพิจารณาไม่มาก ใช้เวลาในการอนุมัติและทราบผลภายใน 1-5 วัน รับเงินเป็นก้อนโอนเข้าบัญชี ทั้งยังมีวิธีการชำระเงินจากหลากหลายช่องทาง

ข้อดีของการสมัครสินเชื่อเงินสดพรอมิส

การสมัครสินเชื่อบุคคลพรอมิสเหมาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้เงินด่วน บางขั้นตอนสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบาย และยังสามารถติดต่อดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ได้ที่จุดบริการของพรอมิสใกล้บ้านคุณ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

STEP 1
ขั้นตอนการสมัครที่1-ตรวจสอบคุณสมบัติขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนการขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ด้วยการตอบคำถามเพียง 3 ข้อเพื่อประเมินว่าคุณสามารถสมัครสินเชื่อบุคคลได้หรือไม่
คลิกตรวจสอบ

STEP 2
ขั้นตอนการสมัครที่2-การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

วิธียื่นเอกสารสินเชื่อสำหรับลูกค้าพรอมิสมีให้เลือกถึง 2 ช่องทางด้วยกัน
1. สมัครด้วยตนเองที่สาขาและจุดให้บริการพรอมิส
– การสมัครและยื่นเอกสารที่พรอมิส สาขาสีลม สามารถรอผลอนุมัติและรับเงินสดที่สาขาได้อย่างเร็วที่สุด50 นาที*
– หากสมัครและยื่นเอกสารที่สาขาและจุดให้บริการพรอมิสทั่วประเทศ สามารถรู้ผลอนุมัติได้ภายใน 1-5 วันทำการ
2. ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
พรอมิสเปิดช่องทางอำนวยความสะดวก โดยสามารถสมัครสินเชื่อพร้อมรู้ผลอนุมัติเร็ว ภายใน 1-5 วันทำการ เพียงลงทะเบียนเพื่อสมัครออนไลน์ ก่อนมายื่นเอกสารและกรอกเอกสารเพิ่มเติมที่สาขาหรือจุดบริการโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆ
คลิกเพื่อสมัคร*ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น เช่น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร จำนวนผู้ขอพิจารณาสินเชื่อ ปัญหาระบบขัดข้อง เป็นต้น

STEP 3
ขั้นตอนการสมัครที่3-การยื่นเอกสารที่สาขาบริการของพรอมิส

เตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติ

กู้เงินด่วน

ได้แก่
– บัตรประชาชนตัวจริง
– สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน กู้เงินด่วน
– สมุดบัญชีธนาคาร
จากนั้นจึงค้นหาสาขาที่ใกล้คุณและยื่นเอกสารได้ตามสาขาที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ค้นหาสาขาเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า หากต้องการสมัครสินเชื่อบุคคลแต่ไม่พบสาขาใกล้บ้าน สามารถติดต่อพรอมิสที่เบอร์ 1751 เพื่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารตามวันและเวลาที่สะดวกได้

STEP 4
ขั้นตอนการสมัครที่4-การรับวงเงินสัญญาของสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส

รอผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

หากได้รับการอนุมัติจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งวงเงินที่ได้รับ ช่องทางการรับเงิน มีดังนี้
– หากสมัครและยื่นเอกสารที่สาขาสีลม ลูกค้าสามารถรอผลและรับเงินสดได้อย่างเร็วที่สุด50 นาที*
– สำหรับสาขาอื่น หลังจากเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแล้ว จะทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ระบุไว้ตอนสมัคร
*ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น เช่น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร จำนวนผู้ขอพิจารณาสินเชื่อ ปัญหาระบบขัดข้อง เป็นต้น

STEP 5
ขั้นตอนการสมัครที่5-การชำระเงิน-การชำระค่างวด

หลังจากทำสัญญาแล้ว ลูกค้าพรอมิสสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทางที่สะดวก
โปรดตรวจสอบช่องทางการชำระเงินดังนี้
ช่องทางการชำระเงิน  กู้เงินด่วน

รายละเอียดเพิ่มเติม
STEP 6
loan steps 6

สำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคลพรอมิส สามารถลงทะเบียน
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการกู้ยืม เช่น จำนวนเงินต้นคงค้าง
จำนวนคงเหลือที่กู้ได้ จำนวนที่ขอเพิ่มวงเงินได้
วันกำหนดชำระ จำนวนที่ต้องชำระ ฯลฯ
ลงทะเบียน

STEP 7
loan steps 7

สมาชิกสินเชื่อบุคคลพรอมิส สามารถขอกู้เพิ่มในวงเงินได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติม โดยเข้าสู่ระบบ และระบุจำนวนเงินที่ต้องการกู้เพิ่ม
เข้าสู่ระบบ

สมัครออนไลน์
66661