ดัมมี่ มีกฎอะไรบ้าง? วิธีการเล่น? ทำอย่างไร? บอกคุณทีละบทความ!

ดัมมี่ มีกฎอะไรบ้าง? วิธีการเล่น? ทำอย่างไร? บอกคุณทีละบทความ!

ถ้าผู้เล่น ก. วางไพ่เกิดชุด 8♣ 9♣ 10♣ J♣ ลงบนโต๊ะ ผู้เล่น ข. มีสิทธิฝาก Q♣ (หรือ 6♣ 7♣ ด้วยก็ได้) โดยการวางไพ่เหล่านั้น จะลงเมื่อถึงตาของผู้เล่น ข. ซึ่งหากผู้เล่น ข. ฝากด้วยการวาง 7♣ ลง ผู้เล่นคนอื่น ๆ ก็จะไม่สามารถฝาก 6♣ ลงต่อได้ แต่จะสามารถฝาก Q♣ ที่ถัดจากสิบได้ค่ะ พูดง่ายๆ คือ ผู้ฝากสามารถฝากต่อคนเกิดได้เท่านั้น ไม่สามารถฝากต่อผู้ฝากด้วยกันเองได้

แต่หากเมื่อใดก็ตามที่เกิดไพ่ Q K A จะไม่สามารถฝากไพ่ต่อได้ เช่น นาย ก. วางไพ่ชุด Q K A ลงบนโต๊ะ ผู้เล่น ข. จะไม่มีสิทธิฝาก 2 หรือ 3 ได้ แต่หากผู้เล่น ก.วางชุดตอง 9 9 9 ลงบนโต๊ะ ผู้เล่นใดที่มีเบอร์ 9 ใบที่เหลือ ก็สามารถฝากได้เช่นกัน

ดัมมี่

การฝากนั้นจะวางไพ่ลงได้ ก็ต่อเมื่อดัมมี่

เป็นรอบการเล่น ของผู้เล่นคนนั้น ไม่สามารถฝากในรอบขดัมมี่องผู้เล่นอื่นได้ หรือหากมีผู้เล่นได้ “เกิด” แล้ว จะถือใบฝากไว้ในมือจนกระทั่งจบเกมก็ได้

3) การน็อคมืด

หากผู้เล่นคนใดสามารถ “น็อค” ได้ โดยไม่ได้ “เกิด” เดัมมี่ลย คือ จั่วจากกองจั่วเท่านั้น หรือเก็บไพ่จากกองกลางแล้วก็ “น็อค” ทันทีโดยที่ไม่ได้ “เกิด” มาก่อน ถือว่าผู้เล่นคนนั้น “น็อคมืด”

4) การตกตึก

หากผู้เล่นคนใดยังไม่ได้ “เกิด” (ไม่ได้เก็บไพ่จากกองกดัมมี่ลางเลย) แล้วผู้เล่นคนอื่น “น็อค” ถือว่าผู้เล่นคนนั้นตกตึก แต้มที่ถืออยู่ในมือทั้งหมดจะถูกติดลบเป็นสองเท่า

ดัมมี่

ตัวอย่างเช่นดัมมี่

กรณีที่หนึ่ง ถ้าในกองดัมมี่กลางมีสเปโต Q♠ อยู่แล้ว ผู้เล่นดัมมี่ใดที่ทิ้ง Q ดอกอื่นลงมา และทำให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บชุด Q Q Q ได้ภายในรอบนั้นจะถูกหักทันที 50 แต้ม

กรณีที่สอง ในกองกลดัมมี่างมีตัวกันสเปโต 4♣ อยู่แล้วดัมมี่ ผู้เล่นใดที่ทิ้งสเปโต 2♣ ลงมาซึ่งทำให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บชุด 2♣3♣4♣ ได้ภายในรอบนั้นก็จะถูกหักทันที 50 แต้ม

ดัมมี่

Share