ถ้าคาสิโนกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมายในประเทศไทย จะเป็นอย่างไร?

ทุกคนเคยคิดหรือว่าลองนึกเล่นๆ ดูบ้างหรือใหม่ว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งได้มีกฎหมาย ออกมาว่าอนุญาตให้คาสิโน ...