ถ้าอยากเป็นเซียนไพ่ต้องรู้ คำศัพท์เฉพาะและวลีที่ใช้ในเกมไพ่

กิจกรรมหรือเกมเฉพาะทางส่วนใหญ่มักมีคำศัพท์เฉพาะเป็นของตัวเอง ในโลกของการเล่นไพ่และเกมไพ่ก็ไม่ต่างกัน...